Grundtvig od uczestników

Grundtvig od uczestników

Dzięki programowi "Uczenie się przez całe życie" Grundtvig miałem w dniach 21-23.04.2011 okazję uczestniczyć w warsztatach prowadzonych przez Arnolda i Amy Mindellów w Londynie. Oboje są twórcami i największymi autorytetami psychologii zorientowanej na proces, dlatego udział w szkoleniu i obserwacja ich przy pracy były bardzo inspirującym doświadczeniem. Poza zdobywaniem wiedzy teoretycznej i doświadczenia praktycznego, warsztat ten był tez niezwykłą możliwością poznania terapeutów i studentów z ponad dwudziestu krajów świata. W czasie tych kilku dni poznawaliśmy się nawzajem, wymienialiśmy doświadczenia, a także prezentowaliśmy lokalne działalności i oferty. Część nawiązanych kontaktów może okazać się bazą dla przyszłej współpracy. Właściwie, wszystkich aspektach ten wyjazd był dla mnie czymś zupełnie nowym - szkolenie się za granicą, spotkanie w wielkiej międzynarodowej grupie, spotkanie z nauczycielami światowej sławy… Z całą pewnością ten warsztat wzbogacił moją wiedze i umiejętności, a z części z nich na pewno skorzystam prowadząc w ramach dalszej współpracy z programem bezpłatny warsztat dotyczący emocjonalnego radzenia sobie ze stratą i przechodzenia żałoby. Zajęcia te poprowadzę w maju w Sopocie i przeznaczone będę dla nieprofesjonalistów, którzy także chcą pogłębić swoje doświadczenie w tej dziedzinie.

Adam Chojnacki

 

Taking part in a Grundtvig programme gave me an opportunity to learn not only at the seminar itself, but also during interactions with fellow students and participants.. The exchange of ideas, opinions, attitudes - already resulted in joint, international projects. The seminar allowed me to expand my approach towards many subjects, develop new ideas,  venture into new directions and then share all that with others during  workshop. All in all it was inspiring, thought provoking, motivational - a new beginnig.

Ewa Dziemidowicz

 

I am very grateful for having possibility of attending “Gender’s workshop” in London, sponsored by GRUNDTVIG program. I loved amazing atmosphere there. It was so great to meet people from all over the world. We could exchange our experiences and compare many different life’s styles during practice and even more while resting after workshops ;). The knowledge I received, is used in my work with people in Poland. I think that it is great opportunity to extend awareness further and further.

The most thrilling thing was to have filling that we are all one community and that we can meet, speak, sometimes fight and, at the end, love each other which is for me the most important privilege of human being.

Thank you for that!

Magda Kowalska

 

Uczestnictwo w programie Grundvig dało mi mozliwość odnowienia starych i nawiązania nowych kontaktów w koleżankami i kolegami studiującymi psychologię procesu z wielu krajów Europy i świata. Mogłem uczestniczyć w inspirującym warsztacie Amy i Arnolda Mindell'ów, a następnie podzielić sie tymi inspiracjami z wieloma osobami nie związanymi zawodowo z psychologią w ogóle i psychologią procesu. Dziękuję.

Zbyszek Miłuński

 

Udział w zagranicznych warsztatach metody terapeutycznej, którą pracuję i w ramach której się szkolę to dla mnie przede wszystkim spotkanie z ekipą nauczycieli, znanych do tej pory jedynie z opowieści i publikacji. Dzięki stypendium z Grundtviga miałam możliwość przyglądać się jak pracują terapeuci z całego świata dzielący się swoimi umiejętnościami i doświadczeniami w pracy z klientami.

Było to także spotkanie w gronie uczestników z ok. 30 krajów, a więc niezwykła okazja do nauki o różnorodności, co okazało się szczególnie istotne w kontekście tematyki gender, gdzie uwarunkowania kulturowe, religijne, społeczne mają kluczowe znaczenie.

Krótko mówiąc: wielka wartość poznawcza, szkoleniowa, wymiana doświadczeń, poglądów, podejść oraz sposobów pracy.

Dzięki temu spotkaniu, zainspirowana jednym z wykładów, na podstawie jego głównej tezy, zrobiłam warsztat w ramach projektu "Gender w procesie". Nawiązałam kontakt z prowadzącym, podzieliłam się doświadczeniem z zajęć, otrzymałam ciekawy feedback. Banalnie ujmując: tego typu wyjazdy po prostu poszerzają horyzonty.

Anna Twardowska

 

Bardzo dziękuję za umożliwienie mi wyjazdu na warsztat Arnolda i Amy Mindellów do Londynu w ramach współpracy z Grundtvig.

Program Grundtvig  pozwolił mi wyjechać na warsztat, na którym poznałam wielu ciekawych ludzi, nawiązałam z nimi kontakty. Mam nadzieję że w przyszłości zaowocują ona współpracą. Sam warsztat był dla mnie niezwykłym wydarzeniem, mogłam uczyć się od Twórców metody, Nauczycieli POP w jaki sposób prowadzić warsztaty dla większej grupy, jak doskonalić swój warsztat pracy z grupami, jak komunikować się z grupą podczas prowadzenia warsztatów.

Miałam także okazję przyjrzeć się pracy organizatorów takiego wydarzenia- międzynarodowego semminarium. I ma nadzieję że w przyszłości będę miała okazję wykorzystać to czego nauczyłam się w ramach wspólpracy z Grundtvig.

Dorota Biały

 

Thanks to the Grundtvig project I was able to participate in a phenomenal Amy and Arny Mindells' seminar in the UK. The event gathered people from all over Europe and I’m very glad I made connections to some of them. I was also conducting local seminars and organizing open forums, which turned out to be success and great experiences as well. In fact they were less of a project obligation and more of an opportunity.

Mikołaj Czyż

 

„Program Grundtvig umożliwił mi uczestnictwo w 3-dniowym warsztacie Jan Dworkin „What`s gender got to do with it”. Temat gender czyli rodzaju lub płci, jest tematem niezwykle interesującym, dotyczy każdego/każdą z nas, jednak często z powodu swej powszechności i pozornej oczywistości jest tematem niedocenianym i zauważanym przez większość ludzi. Prowadząca warsztat i jej współpracownicy przedstawili wiele kwestii związanych z tym tematem, m.in. podejścia naukowe do tego tematu, kwestię norm kulturowych i społecznych i ich wpływ na jednostkę, a także niezwykle inspirujące kwestie dotyczące rodzaju/płci w świecie zwierząt. Dodatkowym bonusem była niezwykle zróżnicowana grupa uczestników, wiekowo i płciowo, ale też pod względem narodowości i seksualności. Poznanie ich obserwacji i doświadczeń dotyczącym gender było niezwykłym przeżyciem. Była to także niezwykle cenna okazja do obserwowania pracy bardziej doświadczonych processworkerów. Następnie, na bazie wiedzy i doświadczeń zdobytych na tym warsztacie, mogłem współorganizować i współprowadzić cykl warsztatów „Gender w Procesie” w Warszawie, które spotkały się ze sporym zainteresowaniem a na których poznałem wielu interesujących i ciekawych tego tematu ludzi.”

Darek Jundziłł